קרקעות חקלאיות ופרטיות

בראשית ימיה של המדינה, ישראל אהבה חקלאות, השקיעה בחקלאות ולא מעט אנשים התפרנסו מחקלאות.

אבל העולם משתנה כל הזמן והתמורות שחלו בו, ובמדינה שלנו, הפכו את החקלאות לפחות משתלמת.

לעומת זאת, המחסור החמור בקרקעות זמינות לבנייה גורם לעודף ביקוש משמעותי בשוק הנדל"ן. התוצאה: יותר ויותר קרקעות חקלאיות, בין אם כאלה הנמצאות בתחומי קיבוצים ומושבים, ובין אם כאלה שברשות ידיים פרטיות, עוברות שינוי ייעוד מחקלאות לבנייה – וכמובן ערכן מזנק מעלה מעלה בשיעור ניכר.

אבל רכישת קרקעות חקלאיות ופרטיות ללא ליווי של אנשי מקצוע מהשורה הראשונה כמוה כהשלכת כספכם על קרן הצבי.